Co to jest netykieta - wymień jej 10 zasad

Netykieta jest zbiorem zasad, który opisuje pożądane zachowanie się każdego użytkownika w sieci. Poszczególne jej elementy, stworzyli sami. Podstawowe zasady korzystania z poczty elektronicznej podobieństwa między pocztą elektroniczną a tradzycyjną. Netykieta (zbitka wyrazowa: net (ang. sieć) i etykieta) – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci.