Co to są cnoty główne

Strona prof. Mirosława Dakowskiego Wpisał: Nasz Dziennik 30.05.2017. Księgarnie „Naszego Dziennika” nie przyjęły do sprzedaży. KOMPENDIUM NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA. WPROWADZENIE . HUMANIZM INTEGRALNY I SOLIDARNY . a) U progu trzeciego tysiąclecia . 1. Kościół, lud.