Ile idzie list polecony z polski do szwajcarii

Usługa. Opłata w zł (PLN) Przedstawienie do kontroli celnej nadesłanych z zagranicy przesyłek obciążonych opłatami celnymi lub każdą inną. Cennik usług Poczty Polskiej Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972. Pierwszą reakcją, która powinna nastąpić po tym, gdy zorientujesz się, że towar zatrzymany przez Urząd Celny czeka na granicy, jest telefon do. Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. Informacje dodatkowe dotyczące usług. W przypadku braku informacji w ogólnodostępnym systemie śledzenia Poczty Polskiej dla listów, które zostały wysłane poza granicami Polski. Według prawa, w obliczu pewnych sytuacji bank, w którym posiadamy jakiekolwiek środki – ma obowiązek nam je zablokować. Co zrobić, kiedy spotka nas. List zagraniczny możesz też wysłać jako polecony, dzięki czemu otrzymasz potwierdzenie jego nadania. Przyjmiemy go od Ciebie w placówce jako list.