Jak cofnąć aktualizację androida lg l9

Nazewnictwo. Pierwsze, wstępne wersje Androida zostały nazwane Astro i Bender. Nazwy te jednak nie mogły być ostatecznie użyte ze względu na spory z.