Kim jest mąż gaby kulki

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, Urząd Miejski w Lipnie oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zapraszają na.