Średnia arytmetyczna zadania szkoła podstawowa

Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa \( 500 \) zł. Za pięć z tych akcji zapłacono \( 2300 \) zł. Cena szóstej akcji jest. Narzędzia matematyczne online. Liczba obliczeń: 8 486 185 - wyniki Liczba obliczeń dzisiaj: 32 . Kalkulatory Kalkulator Kalkulator arytmetyczny. Pamiętaj, żeby dla każdego zadania z części zamkniętej zaznaczyć jedną odpowiedź. Nawet jeżeli nie znasz odpowiedzi to strzelaj! Szansa na. Zadania i testy z matematyki - Matematyka w gimnazjum, liceum i na maturze. E-zadania.pl - zadania i testy z matematyki - jedyny w Polsce tak rozbudowany. Strona zawiera wzory z przykładami, wyprowadzeniami i objaśnieniami. Czworościan foremny, objętość, pole, wysokość, kąty, zadania Zobacz więcej. Klasówki powtórzeniowe ze szkoły podstawowej i testy do przygotowania się do sprawdzianu szóstoklasisty. Kangourou Sans Fronti`eres Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk.

KARTOTEKA TESTU Nr zadania Sprawdzana umiejętność Uczeń …… Kategoria celu Poziom wymagań 1. Rozpoznaje prostą/półprostą. B Podstawowy. Zadania i testy na temat ułamków zwykłych i dziesiętnych. Sprawdź swoją wiedzę o ułamkach!. Zbiór zadań, Zbiór zadań zawiera zadania pogrupowane w działach. Każde zadanie posiada rozwiązanie, dostępne dla zalogowanych użytkowników.